Vind de baan die bij jou past

Vind de baan die bij jou past

Vind de baan die bij jou past

Vind de baan die bij jou past

Vind de baan die bij jou past

 • Logistiek
 • Staffing

FAQ

Hier kunt u de antwoorden op onze meest gestelde vragen vinden. Zit jouw antwoord er niet bij? Neem contact op met jouw jobcoach of vul ons contactformulier in.

Algemeen

Ik wil me ziek/afwezig melden.

Kun je echt niet werken of ben je te laat? Bel ons op 0800 - SOS VKVE (0800 - 767 8583) tussen 05.00-08.00. Daarnaast bel je na 08.00 uur ook nog naar je vestiging.

Meer informatie over de ziekteprocedure kun je vinden in hoofdstuk 3 van de Personeelsgids.

Kan ik de VKVE auto privé gebruiken? Wat zijn de kosten en hoe moet ik dit regelen?

Ja dat kan, je moet dan bijtelling betalen. Om een bedrijfsauto voor privédoeleinden te gebruiken, moet je een formulier invullen waarin je verklaart dat je de bedrijfsauto voor privédoeleinden zal gebruiken en vervolgens ondertekenen en op de vestiging inleveren. Belasting op privégebruik van een bedrijfsauto wordt berekend volgens een regel genaamd "bijteling". Meer informatie is te vinden op de website van het Nederlandse belastingkantoor www.belastingdienst.nl

Ik heb een contract met VKVE maar ik zit thuis zonder werk, bij wie moet ik dit melden?

Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met jouw vestiging of jobcoach. Meer informatie kun je vinden in de Personeelsgids hoofdstuk 2.2

Ik verblijf in Polen en ben op zoek naar werk in NL

Neem contact op met onze vestiging Beetsma Polen (http://www.beetsma.pl/en/Contact.html).

Ik verblijf in NL en ben op zoek naar werk.

Je kunt onze actuele vacatures bekijken op onze website www.vkve.nl/vacatures. Zit er geen passende vacature bij? Neem contact op met de dichtsbijzijnde vestiging of doe een open sollicitatie via onze website. (http://www.vkve.nl/vacatures/solliciteren.html).

Ik wil ontslag nemen, wat zijn de proceduren?

Wanneer je ontslag wil nemen bij Van Koppen & Van Eijk dien je een schriftelijke ontslagbrief aan jouw vestiging te sturen.

Ik ben van plan privé te gaan wonen, wat zijn de proceduren?

Als je besluit naar je eigen woning te verhuizen, moet je een opzegtermijn van een week in acht nemen. De beëindiging moet schriftelijk worden ingediend, het formulier voor opzegging kun je vinden op de website F.A.S.T.goed www.fastgoed.eu/contact/.

Bij wie kan ik facilitaire problemen (auto, huisvesting) melden?

Alle problemen, tekorten of schade kunnen worden gemeld aan je jobcoach van Van Koppen & Van Eijk. De contactgegevens zijn te vinden in het "Huisvestingsreglement F.A.S.T. goed", die u hebt ontvangen toen u de huurovereenkomst tekende.

Hoe werkt het Payportal systeem?

Ik wil vakantie opnemen, wat moet ik doen?

Om goedkeuring voor vakantie te krijgen, moet je een vakantieformulier laten ondertekenen door de opdrachtgever waar je werkzaam bent. Dit getekende formulier moet op de vestiging worden ingeleverd.

Waar kan ik informatie over het huisreglement vinden?

Alle informatie betreft de huisvesting regels is te vinden in het Huisvestingsreglement F.A.S.T.goed welke je hebt gekregen bij het tekenen van de overeenkomst.

Hoe kan ik een werkgeversverklaring en getuigschrift krijgen?

Een werkgeversverklaring of getuigschrift worden binnen 3 werkdagen na aanvraag worden verstrekt. Neem hiervoor contact op met je vestiging.

Waar kan ik informatie vinden over de cao waarin ik werkzaam ben?

Deze informatie is te vinden op de uitzendingbevestiging die u bij ondertekening van het contract of per e-mail hebt ontvangen in geval van verandering van werkplek.

Salaris

Waar kan ik mijn loonspecificatie en jaaropgave vinden?

Je kunt je loonspecificatie en jaaropgave vinden op www.flexwerker.com

Wat zijn mijn inloggegevens voor mijn flexwerker account?

Instructie en inloggegevens krijg je per mail toegezonden aan het bij ons bekende e-mailadres.

Heb je deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met jouw eigen vestiging.

Op welke dagen kan ik mijn salaris verwachten?

Je salaris wordt per 4 weken op vrijdag uitbetaald. De betalingen worden uitgevoerd op de volgende dagen:

 • periode 2      01.03.2019
 • periode 3      29.03.2019
 • periode 4      26.04.2019
 • periode 5      24.05.2019
 • periode 6      21.06.2019
 • periode 7      19.07.2019
 • periode 8      16.08.2019
 • periode 9      13.09.2019
 • periode 10     11.10.2019
 • periode 11     08.11.2019
 • periode 12     06.12.2019
 • periode 13     03.01.2020

Waarom wordt er van mijn vakantie-uren zo veel belasting verrekend?

Over vakantie-uren in Nederland wordt extra belasting afgedragen.

Ik ben bij jullie uit dienst, wanneer worden mijn reserveringen uitbetaald?

6 weken na de laatst gewerkte week worden de reserveringen uitbetaald.

Hoe is mijn ziektegeld berekend?

Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst is in de ABU cao bepaald wat de rechten van de werknemer zijn met betrekking tot loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid en de geldende wachtdag(en). Het UWV neemt de loondoorbetalingsverplichting over in geval van ziekte door zwangerschap/bevalling/adoptie, arbeidshandicap, orgaandonatie.

Bij loondoorbetaling vanuit de werkgever wordt het ziekengeld berekend op basis van het rechtsvermoeden van 13 kalenderweken voorafgaand aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid heeft werknemer recht op 91% van het feitelijk uurloon met een minimum van 100% van het wettelijk minimumloon. Na 52 weken arbeidsongeschiktheid wordt er 80% van het uurloon (minimaal wettelijk minimumloon per uur) aan ziekengeld betaald.

Houdt de werknemer zich niet aan de afspraken uit het protocol of werkt werknemer niet voldoende mee aan het herstel en re-integratie, dan kan dit leiden tot een waarschuwing. Als er geen verbetering optreedt, heeft de werkgever het recht om de loondoorbetaling op te schorten of zelfs stop te zetten.

Meer informatie over ziekte kun je vinden in hoofdstuk 3 van onze Personeelsgids.

Krijg ik reiskosten woon-werk vergoeding en hoe wordt dat berekend?

Afhankelijk van de cao waar je in werkt worden reiskosten vergoed of niet. Voor meer informatie neem je contact op met jouw vestiging.

Wat betekent "loonbeslag" op mijn loonspecificatie?

De term "loonbeslag" betekent het bedrag van de schuldenlast dat door een gerechtsdeurwaarder wordt opgelegd voor de betaling van een werknemer.

Hoe werkt de pensioenregeling?

Voor meer informatie omtrent pensioenregeling zie www.stippensioen.nl

Ik heb een pensioen via STIPP. Waar kan ik mijn gegevens vinden?

Je kunt met je DigiD inloggen op https://www.stippensioen.nl/u-gaat-nu-inloggen/

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld?

Vakantiegeld (vakantiegeld) wordt één keer per jaar betaald, in de eerste week van juni. Deze regel is niet van toepassing op werknemers die de accommodatie gebruiken F.A.S.T.goed B.V. Meer informatie is te vinden in paragraaf 2.4 van de Personeelsgids.

De uren op mijn loonstrook komen niet overeen met mijn gewerkte uren. Waar kan ik dit melden?

De gewerkte uren worden betaald op basis van het aantal uren dat we van de klant ontvangen. Eventuele fouten moeten worden gemeld aan de jobcoach of in de vestiging.

Waar kan ik mijn saldo met betrekking tot vakantie-uren vinden?

Het saldo van de vakantie-uren zit in het laatste deel van de loonstrook. Vakantie-uren worden altijd betaald op vrijdag in een bepaalde factureringsperiode.