Znajdź pracę, która do Ciebie pasuje

Znajdź pracę, która do Ciebie pasuje

Znajdź pracę, która do Ciebie pasuje

Znajdź pracę, która do Ciebie pasuje

Znajdź pracę, która do Ciebie pasuje

 • Budownictwo
 • Logistyka
 • Rolnictwo

FAQ

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się ze swoim jobcoach lub wypełnij nasz formularz kontaktowy.

Ogólne

Gdzie i jak zgłosić chorobę lub nieobecność w pracy?

Aby zgłosić chorobowe, spóźnienie lub nieobecność w pracy należy zadzwonić pomiędzy 05:00 - 08:00 godziną na 0800 - SOS VKVE (0800 - 767 8583). Dodatkowo po godzinie 8:00 skontaktuj się ze swoim Oddziałem pod który podlegasz. Więcej informacji odnośnie procedury chorobowego można znaleźć w Rozdziale 3 „Przewodnika dla Pracowników Tymczasowych.”

Czy mogę używać samochodu służbowego w celach prywatnych?

Aby korzystać z samochodu firmowego w celach prywatnych, pracownik powinien wypełnić formularz deklarując, że będzie używał samochodu służbowego do celów prywatnych, a następnie podpisać go i złożyć w Oddziale. Opodatkowanie prywatnego użytkowania samochodu służbowego odbywa się według mechanizmu zwanego "bijteling". Wiążę się to z dodatkowym opodatkowaniem jego przychodu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej holnderskiego urzędu skarbowego www.belastingdienst.nl

Mam ważny kontrakt w VKVE, ale chwilowo nie mam pracy, co powinienem zrobić?

W tej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się ze Swoim Oddziałem lub jobcoach.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury przestoju w pracy można znaleźć w „Przewodniku dla pracowników tymczasowych” w Punkcie 2.2.

Mieszkam w Polsce i poszukuję pracy w Holandii

W tym celu prosimy o kontakt z jednym z Oddziałów Beetsma w Polsce. (https://www.beetsma.pl/pl/Kontakt.html)

Mieszkam w Holandii i poszukuję pracy

Aktualne oferty pracy można znaleźć na stronie internetowej www.vkve.nl.

Chcę zakończyć współpracę z VKVE, co muszę w tej sytuacji zrobić?

W celu zakończenia współpracy z Van Koppen & Van Eijk należy złożyć pisemną rezygnację lub przesłać ją drogą elektroniczną do Swojego Oddziału.

Planuję zmienić mieszkanie na prywatne, jaka jest procedura?

Jeżeli zdecydujesz się przeprowadzić na własne mieszkanie należy zachować tygodniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć pisemnie lub skorzystać z linka dotyczącego wypowiedzenia najmu mieszkania na stronie internetowej F.A.S.T.goed www.fastgoed.eu/contact/.

Gdzie mogę zgłosić usterki w mieszkaniu służbowym?

Wszystkie problemy, zniszczenia, braki czy uszczerbki można zgłosić  do swojego jobcoach Van Koppen & Van Eijk. Dane kontaktowe znajdziesz w „Regulaminie zakwaterowania i zasad postępowania”, który otrzymałeś przy podpisaniu umowy najmu.

Jak działa system Payportal?

Chcę pojechać na urlop, co muszę zrobić?

Aby uzyskać zgodę na urlop, należy podpisać z zleceniodawcą wniosek urlopowy i dostarczyć go do Swojego Oddziału.

Gdzie mogę znaleźć informacje odnośnie regulaminu mieszkania?

Wszytkie informacje odnośnie regulaminu mieszkania można znaleźć w „Regulaminie zakwaterowania i zasad postępowania” F.A.S.T.goed, który otrzymałeś przy podpisaniu umowy najmu.

Gdzie mogę uzyskać Świadectwo Pracy lub Zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach oraz Świadectwo pracy wystawiane jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W tym celu należy skontaktować sie ze Swoim Oddziałem.

Gdzie mogę znaleźć informacje odnośnie Układu Zbiorowego (CAO) zakładu pracy, w którym jestem zatrudniony?

Informacje te znajdują się na skierowaniu pracy (uitzendingbevestiging), które otrzymałeś przy podpisaniu umowy lub drogą mailową w sytuacji zmiany zakładu pracy. 

Wypłata

Gdzie mogę znleźć paski z wypłaty oraz rozliczenie roczne?

Paski z wyplaty oraz rozliczenie roczne (tzw. Jaaropgaven) mozna znalezc po zalogowaniu sie na stronie internetowej www.flexwerker.com.

Gdzie znajde moj ososbisty login do konta na stronie www.flexwerker.com?

Instukcje z aktywacja konta na www.flexwerker.com otrzymasz na maila, ktory podales w swoim Oddziale. W razie braku otrzymania takowego maila prosimy o kontak ze swoim Oddzialem.

W których dniach są wypłaty?

 • periode 2      01.03.2019
 • periode 3      29.03.2019
 • periode 4      26.04.2019
 • periode 5      24.05.2019
 • periode 6      21.06.2019
 • periode 7      19.07.2019
 • periode 8      16.08.2019
 • periode 9      13.09.2019
 • periode 10     11.10.2019
 • periode 11     08.11.2019
 • periode 12     06.12.2019
 • periode 13     03.01.2020

Dlaczego godziny urlopowe są wyżej opodatkowane?

Według holenderskiego prawa podatkowego godziny wakacyjne podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w zależności od tabeli podatkowej, wieku itd.

Zakończyłem pracę w VKVE, kiedy zostaną wypłacone moje wszytkie rezerwowe?

Po zakończeniu współpracy z VKVE, wszystkie rezerwowe (vakantiedagen oraz vakantiegeld) zostaną wypłacone w 7-mym tygodniu od momentu zamknięcia kontraktu, w piątek.

Jak wyliczane jest moje chorobowe?

W zależności od umowy o pracę ABU CAO określa prawa pracownika dotyczące dalszego otrzymywania wynagrodzenia podczas niezdolności do pracy i dni oczekiwania. UWV przejmuje obowiązek dalszego wypłacania wynagrodzenia w przypadku dolegliwości spowodowanych ciążą/porodem/adopcją, niepełnosprawnością lub dawstwem organów. W przypadku jeśli to pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy, będzie ono naliczane na podstawie średniej ilości godzin z przepracownych 13 kalendarzowych tygodni przed pierwszym dniem niezdolności do pracy. Podczas pierwszych 52 tygodni niezdolności do pracy pracownik ma prawo do 91% faktycznej stawki godzinowej przy zachowaniu prawa do 100% obowiązującej płacy minimalnej. Po upływie pierwszych 52 tygodni niezdolności do pracy wynagrodzenie będzie wynosiło 80% stawki godzinowej przy zachowaniu prawa do 100% obowiązującej płacy minimalnej.
Więcej informacji odnośnie procedury chorobowego można znaleźć w Rozdziale 3 „Przewodnika dla Pracowników Tymczasowych.

Czy istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do pracy?

W zależności od Układu zbiorowego pracy w którym pracujesz, zwracane są koszty dojazdu lub też nie. Skontaktuj sie z Swoim Oddziałem, aby uzyskać więcej informacji.

Co oznacza termin "loonbeslag" na moim pasku wypłaty?

Termin „loonbeslag” oznacza kwotę zadłużenia nałożoną przez komornika na wypłatę pracownika.

Jak naliczane są moje składki emerytalne?

Wszytkie informacje odnośnie odprowadzanych składek emerytalnych znajdziesz na stronie internetowej funduszu emerytalnego dla pracowników tymczasowych www.stippensioen.nl

Mam emeryturę poprzez Stipp. Gdzie mogę dostać swoje dane?

Możesz zalogować się na swoje DigiD na https://www.stippensioen.nl/u-gaat-nu-inloggen/

Kiedy będą wypłacone moje pieniądze wakacyjne?

Pieniądze wakacyjne (vakantiegeld) są wypłacane raz w roku, w pierwszym tygodniu czerwca. Reguła ta nie dotyczy pracowników korzystających z zakwaterowania F.A.S.T.goed B.V. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.4 „Przewodnika dla pracowników tymczasowych”.

Godziny na odcinku z wypłaty nie zgadzają się z moimi przepracowanymi godzinami. Gdzie mogę to zgłosić?

Godziny przepracowane wypłacane są na podstwie godzinówki, którą otrzymujemy od klienta. Jakiekolwiek niezgodności należy zgłosić swojemu jobcoach lub w Swoim Oddziale.

Gdzie mogę sprawdzić moje saldo odnośnie godzin urlopowych?

Saldo godzin urlopowych znajduje się w końcowej części odcinka wypłaty. Godziny urlopowe wypłacane są zawsze w piątki, w danym okresie rozliczeniowym.